Wybierz język: PL | EN | DE

Kruszywa hutnicze

Śląskie Towarzystwo Handlowe KUPIEC S.A. posiada w swojej ofercie kruszywa hutnicze różnych asortymentów – w zależności od potrzeb klienta. Sprawdź ofertę

Żużel wielkopiecowy

Jak wskazuje nazwa – powstaje on w wielkim piecu podczas procesu redukcji żelaza metalicznego. Jego właściwości to szorstkość, chropowatość, a kolor może być od jasnoszarego do szarego. Pokrój żużlu jest zwarty do jamistego, drobnokrystaliczny lub bezpostaciowy. Po skruszeniu, cechuje się licznymi ostrymi krawędziami. Żużel wielkopiecowy jest lżejszy od kruszyw naturalnych. Jego cechą jest ognioodporność oraz drobne własności izolacyjne. Ze względu na jego jamistość, absorpcja wody jest wyższa niż dla materiałów naturalnych. Z uwagi na zamkniętą porowatość, żużel odporny jest na mróz.

Żużel konwertorowy

Powstaje na skutek wytapiania stali w konwertorze, w którym odbywa się konwersja żelaza surówkowego w stal. Żużle stalownicze przerabiane są na grysy lub kruszywa drogowe przydatne podczas wyrabiania mieszanek mineralno-asfaltowych. Żużel konwertorowy ma zazwyczaj kolor ciemnoszary i jest materiałem bardzo zwięzłym – podobnym do bazaltu. Ma dużą gęstość nasypową oraz właściwą. Posiada dużą wytrzymałość na ścisk, dużą szorstkość oraz niską nasiąkliwość. Żużel hutniczy pozyskiwany z różnych źródeł był wiele razy badany w celu wykazania poziomu promieniotwórczości. Badania wykazały, że żużel hutniczy może być wykorzystywany w budownictwie drogowym oraz kubaturowym bez ograniczeń. Badania wyciągów wodnych wskazują, że żużel hutniczy może być odprowadzany do wód powierzchniowych i ziemi, z wyjątkiem którego pH jest wysoko alkaiczne. Wg opinii ekologów, wysokie pH żużla nie wpływa negatywnie na ocenę jako kruszywa, ze względu na to, że wysoka alkaiczność materiału kruszywa ogranicza mobilność metali, w tym ciężkich.

Lp. Kruszywa hutnicze niesezonowane Frakcja [mm]
1 Kruszywo miał 0 - 11,2
2 Kruszywo kliniec 11,2 - 63
3 Kruszywo kliniec 11,2 - 63
4 Kruszywo tłuczeń 31,5 - 63

kruszywa do zastosowania tylko na nawierzchnie twarde nieulepszone (bez nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz kostki brukowej) realizowane w technologii nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie.

Lp Kruszywa hutnicze sezonowane Frakcja [mm]
1 Kruszywo miał 0 - 11,2
2 Kruszywo mieszanka 0 - 63
3 Kruszywo kliniec 11,2 - 63
4 Kruszywo niesort (*) 0 - 120
5 Kruszywo 63 - 120

(*) kruszywo zawiera do 10% nadziarna o nieokreślonej granulometryczności. Istnieje możliwość odseparowania nadziarna za dodatkową opłatą.Certyfikaty i BadaniaW przypadku zainteresowania jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dane handlowców znajdują się w zakładce Kontakt