Wybierz język: PL | EN | DE

Historia

Firma istnieje na rynku od roku 1949, a jej pierwotna nazwa to Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych w Katowicach, które posiadało kilkanaście oddziałów i placów złomowych zlokalizowanych w całej Polsce.

Przedmiotem działalności firmy był skup surowców wtórnych, w dzisiejszej nomenklaturze zwany recyklingiem. Firma zajmowała się handlem złomem, materiałami opałowymi oraz przerobem makulatury.

W 1992r. po przekształceniach właścicielskich Firma zmieniła nazwę na Śląskie Towarzystwo Handlowe „KUPIEC” Spółka Akcyjna. Siedziba mieściła się w Katowicach, a składnica złomu i magazyny znajdują się do dnia dzisiejszego w Będzinie przy ulicy Krakowskiej 101.

Obecnie pod tą samą nazwą powstaje nowoczesna firma. Jej siedziba mieści się w Mysłowicach przy ul. Józefa Lompy 8. Spółka skupia się na handlu stalą (wyrobami hutniczymi), kruszywami, złomem oraz prowadzi szereg usług związany z transportem, przeładunkiem, magazynowaniem oraz wyburzeniami. Zatrudniając doświadczonych handlowców i sprawnych operatorów sprzętu oraz kierowców zapewniających najwyższą jakość obsługi Klientów. Organizacja odbioru i dostaw jest na najwyższym poziomie. Firma dysponuje wysokiej klasy sprzętem niezbędnym w branży.

Nasi pracownicy dzięki fachowości i udziale w każdym z etapów kontraktacji są zorientowani w warunkach, cenach i sytuacji rynkowej.

KUPIEC S.A. współpracuje z licznymi firmami dostarczającymi produkty zapewniając ciągłość dostaw dla Kontrahentów.

Głównymi odbiorcami i dostawcami są huty i odlewnie oraz spółki zależne. Jedną z większych hut z jaką spółka ma przyjemność współpracować jest ArcelorMittal Poland S.A. Współpracujemy z hutą w zakresie dostaw złomu jak i jesteśmy odbiorcą wyrobów gotowych oraz odpadów powstałych przy produkcji.

W zakresie metali kolorowych Firma podpisała kontrakty w zakresie dostaw wyrobów gotowych takich jak na przykład kształtowniki, rury, blachy itp. z aluminium, miedzi oraz mosiądzu.

Firma KUPIEC S.A. obecna jest również na rynku międzynarodowym, zarówno na kierunkach wschodnich, jak w Europie Zachodniej i Południowej.

KUPIEC S.A. oprócz swojej flagowej działalności takiej jak handel i usługi uczestniczy (będąc ich Liderem) w kilku projektach badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i związanych z branżą metalurgiczną.

Współpracujemy ściśle w tym zakresie z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi takimi jak Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Warszawska czy też z Instytutem Metali Żelaznych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich nowych Klientów, gdyż zapewniamy stabilne i obopólne korzyści biznesowe.

Kierujemy się zasadami uczciwości kupieckiej i rzetelności.

Dokumenty do pobrania

Jesteśmy Członkiem:

hiph, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Polish Steel Association

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association